Jubilæumsfest for
Køge Gymnasiums Årgang 1973
Opdateret 27.apr.2003
Kære medstudent / lærer !

Hermed indbydes alle elever og lærere i de 6 parallel-klasser fra Køge Gymnasiums årgang 1973 til storstilet 30 års jubilæumsfest.

Lørdag d. 13. sep. 2003 afholdes festen i de samme omgivelser, som dannede rammen om det fælles studentergilde for 30 år siden: Traktørstedet Højeruplund, Højerup Bygade 39, Store Heddinge (ved Stevns Klint).

Kl. 16.00 mødes vi til hvidvinsbowle  om muligt under åben himmel.

De første par timer er reserveret til at finde sammen/genkende hinanden.

Kl. 18.00 er der buffet med vin ad libitum.

Efter buffet'en serveres der kaffe.

Kl. 21.00 spiller orkesteret "Coffee Club" op til dans.

Kunstneriske bidrag med relation til gymnasietiden er yderst velkomne, hvad enten du/I ønsker at erobre scenen for en stund eller at blive bakket op af orkesteret! Der bliver også mulighed for afspilning af nostalgiske CD'er, kassettebånd og video'er - sidstnævnte på storskærm. Af hensyn til afvikling af disse indslag, bedes du under alle omstændigheder meddele, hvad indslaget består af, hvem der står for det, hvor længe det varer, og om orkesteret evt. skal medvirke. Vi hører også gerne om andre, kreative idéer. Giv venligst besked til Tage eller Pia (se nedenfor).
Der bliver desuden mulighed for at deltage i "Les Lanciers" - genoptræningskurser findes på KG'sk og jysk.
I orkesterets pauser kan der lyttes til 70er numre.

Kl. 01.00 takker orkesteret af og der serveres natmad.

Pris pr. næse er kr. 500,-. Beløbet indbetales senest 1. juli 2003 på en Nordea-konto, som hedder "Køge Gymnasium 1973", reg.nr. 1436 kontonummer 8896 103 521. Indbetalingen betragtes som endelig og bindende tilmelding. Evt. overskydende beløb efter afholdelse af de faste udgifter udløser udvidet ad libitum efter spisningen eller andet godt.

Det vil hjælpe os meget, hvis du snarest uforbindende vil tilkendegive, om du forventer at komme eller ej. Dels vil vi gerne danne os et billede af deltager-antallet, dels vil vi gerne vide, om du har fået invitationen og ved tvivl forsøge at finde frem til dig. E-mail svar foretrækkes, idet vi så har nem og billig adgang til at kontakte dig senere, bl.a. med en reminder forud for indbetalingsfristens udløb.
Send venligst besked til Tage (tage.larsen@scanbur-bk.com) eller Pia (56506587).
Som grundlag for en "ajourføring" af Den Blå Bog, må du også meget gerne medsende en kort beskrivelse af dit livsforløb siden gymnasietiden, og ditto gerne med et nutidigt foto af dig selv.

Med kærlige hilsener og på forhåbentligt gensyn!

a. Charlotte  Lauritzen   b. Tage Larsen   c. Kirsten Schou   x. Jens Thrane Sørensen   y. Pia Ohlendorff   z. Erik Ohrt