Opdateret 19. januar 2017
Siderne vedligeholdes af Erik Ohrt
og host'es af Per Hertz

 Her findes oplysninger om jubilæer for Køge Gymnasiums klasser, som dimitterede 1973.


 
 

Den Blå Bog                   


 
 

 Om 40-års studenter-jubilæum i 2013 (for 3.z).

I 2013 holdt vi 40-års jubilæum !!!       
 

Søren N, Birgit C, Lene og Pierre lagde hovederne sammen og lavede programmet for fejring af vores 40 års jubilæum.
 
Dato: Lørdag den 22. Juni 2013
 
Vi mødtes på Køge Gymnasium kl. 15.00 og mindedes.
 
Derefter tog vi på Hugo’s og undersøgte om øllet stadig smagte godt (det gjorde det).
 
Birgit C. lagde venligst hus til, hvor vi fabrikerede noget grillmad.
Der blev sørget for øl, vand og vin til maden (Hugo’s var for egen regning).
Prisen pr. snude blev sat til 250 kr., der dækkede mad og drikke hos Birgit.
 
Kig i Z-ernes del af Den Blå Bog for at se, hvad der er sket af nyt siden 2008.
Send gerne opdateringer til bogen til Erik.
 
 

 Om 35-års studenter-jubilæum i 2008 (for 3.z).

Så blev det tid til at holde 35-års jubilæum !!!       

Lene og Søren N. fra Z-klassen tog initiativet til denne Z-only fest, der blev holdt 17.jan 2009.
 
Det var desværre ikke muligt at være på KG, da der var en konkurrerende bookning.
Vi valgte derfor at tage imod en invitation om at holde arrangementet hos Lene i Tåstrup.
 
Lene har god erfaring med et sted i Tåstrup, hvor vi bestilte en buffet med nogle lækre retter.
Det kom til at koste 250 kr. pr. næse, og dækkede fortæring og efterfølgende varme drikke.
 
Mange kærlige hilsener og ønsker om et forrygende nytår.
 
Lene, Birgit og Søren
 
Kig i Z-ernes del af Den Blå Bog for at se, hvad der er sket siden 2003. Send opdateringer til bogen til Erik.
 
 

 Om 30-års studenter-jubilæum i 2003 (for alle parallel-klasser).

Så blev det tid til at holde 30-års jubilæum !!!

Denne gang havde Kirsten Schou (3.c) og Pia Ohlendorff (3.y) fra to af parallel-klasserne taget initiativ til at arrangere en fest for ALLE 6 parallel-klasser fra 1973 plus de lærere, de havde haft fornøjelsen af i de 3 gymnasie-år.

Lørdag d. 13. sep. 2003 kl.16:00 løb festen af stabelen i de samme omgivelser, som dannede rammen om det fælles studentergilde for 30 år siden: Traktør stedet Højeruplund (ved Stevns Klint).

LINKS:

Detaljer om festen kan ses hér.

Deltager-listen kan ses hér.

Afbud til festen (med hilsener) kan læses hér.

Revideret BLÅ BOG for årgang 1973 findes hér.

Velkomst-sangen kan ses hér.

Billeder fra festen kan sés hér.  Opdateret 8.okt.2003. Flere billeder bedes sendt til Erik

GÆSTEBOG for festdeltagerne kan læses hér.

Komplet adresse-liste kan nu rekvireres: Skriv til Tage eller Erik.
 
 

 Om 25-års studenter-jubilæum i 1998 (for 3.z).

Festen blev holdt samme sted, som vi sluttede vores studenter-tourné for 25 år siden, nemlig hos Peter Rørvigs forældre i Greve.
Se billeder fra jubilæet i 1998. Se også videoer fra festen.

Vi var der (næsten) alle sammen:
Lene Dibbern Holst, Birgit Christensen (Rasmussen), Pierre (Peter) Rørvig, Bent Kværndrup, Erik Ohrt, Bo Borgnæs, Lars Nielsen-Skensved, Jørgen Jørgensen, Poul Larsen, Per Nørregård, Jørgen Clausen, Preben Hansen, Søren Damtoft, samt fysik/kemi-lærer Peter Ove Krogh (Jensen) og fransk/gymnastik-lærer Claus Petersen, og sidst, men ikke mindst, Peters forældre, der lagde hus til.

Kunne desværre ikke møde op:
Birgit Hansen, Anders Jakobsen, Søren Nielsen, Jens Axelsen, Hans Chr. Jakobsen, Jan Peitersen (var dog "med" pr. telefon).
Desuden savnede vi vores klasse- og matematik-lærer Ingrid Stevnsborg, men hun afgik desværre ved døden i 1991.

De understregede navne dækker over e-mail adresser, der fungerede på redigerings-tidspunktet.
Hvis du har kendskab til manglende/forkerte e-mail adresser, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Send adresserne til Erik Ohrt.

Lærere (for 3Z):
Peter Ove Krogh (Jensen), Claus Petersen, Poul-Erik Nielsen, Hans Priemé, Bengt Pettersson,Ejnar Hartby, Bent Kraul Jensen.
Følgende er desværre ikke i live mere: Ingrid Stevnsborg, Henning Knudsen, Kresten Ejrnæs, Henrik Bertelsen.